تبلیغات
...هیس - مرگ رنگ

...هیس رنگی کنار شب 
 بی حرف مرده است 
 مرغی سیاه آمده از راه های دور 
می خواند از بلندی بام شب شکست 
سرمست فتح آمده از راه 
این مرغ غم پرست 
 در این شکست رنگ 
 از هم گسسته رشته ی هر آهنگ 
تنها صدای مرغک بی بک 
گوش سکوت ساده می آراید 
با گوشوار پژوک 
مرغ سیاه آمده از راههای دور 
بنشسته روی بام بلند شب شکست
 چون سنگ ‚ بی تکان 
لغزانده چشم را 
 بر شکل های در هم پندارش 
خوابی شگفت می دهد آزارش 
 گلهای رنگ سرزده از خک های شب 
در جاده ای عطر 
پای نسیم مانده ز رفتار 
 هر دم پی فریبی این مرغ غم پرست 
نقشی کشد به یاری منقار 
 بندی گسسته است 
 خوابی شکسته است 
رویای سرزمین 
 افسانه شکفتن گلهای رنگ را 
از یاد برده است 
 بی حرف باید از خم این ره عبور کرد
 رنگی کنار این شب بی مرز مرده است

سهراب سپهری

 

نوشته شده در شنبه 18 مرداد 1393 ساعت 02:35 ب.ظ توسط نسیم نظرات |

اخرین مطالب
معشوق
دلبندم...
شعر...
راز دوست داشتنت
دردواره ها
۵ جمله الهام بخش از کنفوسیوس که زندگیتان را تغییر میدهد
لبخندت
"خوب بمـــــــــــــان"
دخترم
...
نه تو می مانی نه اندوه...
شاید همین دل باوری ها شاعرم کرد
رفتار من عادی است
قسمت این بود که..
عجب گلی