تبلیغات
...هیس - دوست

...هیس
این روزها کسی به خودش زحمت
نمیدهد یک نفـر را کشـف کنـد ،
زیبـایی هـایش را بیـرون بکــِشـد ،
تلخـی هـایش را صبـر کنـد ...

آدمهـای ِ امـروز،
دوستـی هـای ِ کنسـروی می خواهنـد !
یک کنسـرو که درش را بـاز کننـد ؛

بعـد ...یـک نفـر،
شیرین و مهـربـان،
از درونش بیرون بپرد !
و مدام لبخنـد بزنـد

و بگویـد :" حـق بـا تـوسـت"


نوشته شده در دوشنبه 21 بهمن 1392 ساعت 09:49 ب.ظ توسط نسیم نظرات |

اخرین مطالب
و خدایی که در این نزدیکی ست...
نامه هایی که خواننده ندارند 7
تو زیباترین گناه من بودی
شروع زندگی
در حوالی آغوش تو
نمی‌خواهم نگرانت کنم
در شب گیسوان تو
طاقت غم
معشوق
دلبندم...
شعر...
راز دوست داشتنت
دردواره ها
۵ جمله الهام بخش از کنفوسیوس که زندگیتان را تغییر میدهد
لبخندت