تبلیغات
...هیس - ...

...هیس

آمد ردیف شعر دلت با: « نمى شود»
دردم میان شعر و غزل جا نمى شود
مى سوزم از حرارت و با دستمال خیس
تبلرزه هاى عشق مداوا نمى شود
دارم تمام یاد تو را درد مى كشم
این دردها براى تو معنا نمى شود
دارند از كنار تو آرام مى روند
این سالها كه با «تو»و «من» ، «ما» نمى شود
بغضى گرفته راه نفس هاى شعر را...
ابرى كه جز به بارش دل وا نمى شود
هى سعى كرده ام كه از این دل بشویمت
دارم تلاش مى كنم اما نمى شود
هى منتظر نشستم و گفتى كه: صبر كن!
صبرى شبیه غوره كه حلوا نمى شود
پرسیدم از نگاه تو وقتش نیامده
این بود پاسخت كه: نه! حالا نمى شود
این خواب ها كه برده مرا از خیال تو...
تعبیر عاشقانه ى رویا نمى شود
بیزارم از تمام جهانى كه سهم ماست
جایى كه مهر و عاطفه پیدا نمى شود
این آخرین شبى ست كه خوابم نمى برد
دیگر، شبى به یاد تو فردا نمى شود
با آخرین غزل به هوایت گریستم
دیگر غزل سراى تو تنها نمى شود
دارم به رسم خاطره ها پاك مى كنم
از روى گونه، اشك غزل را...، نمى شود...
فردا كه قاب عكس مرا حجله مى زنند
هرگز دلى براى تو شیدا نمى شود


 ابوالفضل حبیبی


نوشته شده در دوشنبه 14 بهمن 1392 ساعت 09:13 ب.ظ توسط نسیم نظرات |

اخرین مطالب
معشوق
دلبندم...
شعر...
راز دوست داشتنت
دردواره ها
۵ جمله الهام بخش از کنفوسیوس که زندگیتان را تغییر میدهد
لبخندت
"خوب بمـــــــــــــان"
دخترم
...
نه تو می مانی نه اندوه...
شاید همین دل باوری ها شاعرم کرد
رفتار من عادی است
قسمت این بود که..
عجب گلی