تبلیغات
...هیس - ...

...هیس

کنــارت
آب خــوردن
مســتم مــی کنــد،
بــی تــو امــا
تمــام ِ
"بـــار" هــای جهــان،
فقــط
بــر دوشــم اســت!

نوشته شده در دوشنبه 7 بهمن 1392 ساعت 11:49 ب.ظ توسط نسیم نظرات |

اخرین مطالب
دلبندم...
شعر...
راز دوست داشتنت
دردواره ها
۵ جمله الهام بخش از کنفوسیوس که زندگیتان را تغییر میدهد
لبخندت
"خوب بمـــــــــــــان"
دخترم
...
نه تو می مانی نه اندوه...
شاید همین دل باوری ها شاعرم کرد
رفتار من عادی است
قسمت این بود که..
عجب گلی
مرگ رنگ