تبلیغات
...هیس - ...

...هیس

کنــارت
آب خــوردن
مســتم مــی کنــد،
بــی تــو امــا
تمــام ِ
"بـــار" هــای جهــان،
فقــط
بــر دوشــم اســت!

نوشته شده در سه شنبه 8 بهمن 1392 ساعت 12:49 ق.ظ توسط نسیم نظرات |

اخرین مطالب
معشوق
دلبندم...
شعر...
راز دوست داشتنت
دردواره ها
۵ جمله الهام بخش از کنفوسیوس که زندگیتان را تغییر میدهد
لبخندت
"خوب بمـــــــــــــان"
دخترم
...
نه تو می مانی نه اندوه...
شاید همین دل باوری ها شاعرم کرد
رفتار من عادی است
قسمت این بود که..
عجب گلی