تبلیغات
...هیس - ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ

...هیس

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﺍ .... ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ....
ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .... ﯾﮏ ﺟﻮﺭ ﺧﺎﺻﯽ ....
ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ !
ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ...
ﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ...!
ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﺵ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ..
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺑﺪﺍﺭﯼ ...
ﺁﻥ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﻪ ﺣﺘﯽ
ﻋﺸﻖ !
ﯾﮏ ﺟﻮﺭ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﻫﻢ ﮐﻢ
ﻧﯿﺴﺖ !...
ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﻢ
ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﺩﻟﺖ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﯾﮏ ﺟﻮﺭ ﺧﺎﺹ ... ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ !...

نوشته شده در جمعه 13 دی 1392 ساعت 12:22 ب.ظ توسط نسیم نظرات |

اخرین مطالب
معشوق
دلبندم...
شعر...
راز دوست داشتنت
دردواره ها
۵ جمله الهام بخش از کنفوسیوس که زندگیتان را تغییر میدهد
لبخندت
"خوب بمـــــــــــــان"
دخترم
...
نه تو می مانی نه اندوه...
شاید همین دل باوری ها شاعرم کرد
رفتار من عادی است
قسمت این بود که..
عجب گلی