تبلیغات
...هیس - ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ

...هیس

ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ, ﺣﺬﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺭﺍ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ . ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ . ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ
ﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬِ ﺳﻔﯿﺪ ...
ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡِ ﺧﺪﺍ !
ﯾﮏ
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮِ ﺧﻂ
ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺍﯼِ ﺧﻮﺩﺕ
ﺑﺮﺍﯼِ ﺩﻟﺖ
ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺍﻧﯽ
ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﺮﺍﯼِ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩﻥ .. ﺁﺩﻡ ﻣﺎﻧﺪﻥ
ﺑﺮﺍﯼِ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ
ﺑﺮﺍﯼِ ﺧﻮﺩﺕ
ﻣﯽ ﺭﻭﯼ
ﭘﺸﺖِ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ

نوشته شده در دوشنبه 9 دی 1392 ساعت 10:23 ب.ظ توسط نسیم نظرات |

اخرین مطالب
دلبندم...
شعر...
راز دوست داشتنت
دردواره ها
۵ جمله الهام بخش از کنفوسیوس که زندگیتان را تغییر میدهد
لبخندت
"خوب بمـــــــــــــان"
دخترم
...
نه تو می مانی نه اندوه...
شاید همین دل باوری ها شاعرم کرد
رفتار من عادی است
قسمت این بود که..
عجب گلی
مرگ رنگ